Giới thiệu về MR&Partners

Văn phòng luật MR&Partners là văn phòng nổi tiếng có trụ sở tại Jakarta, Indonesia

Văn phòng luật có quan hệ hợp tác cùng văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong, văn phòng luật MR&Partners là văn phòng luật bản địa nổi tiếng có trụ sở tại Jakartan Indonesia. Văn phòng luật MR&Partners đã từng chủ yếu nhận tố tụng về các nhân vật có tiếng trong xã hội, doanh nghiệp công và chính phủ Indonesia, hiện tại đang xây dựng cơ sở kết hợp đến các lĩnh vực chuyên môn về kinh doanh, M&A, bất động sản, tín dụng và đang cung cấp các dịch vụ mang tính tổng hợp và chuyên môn hóa liên quan đến luật pháp
Với việc trở thành đối tác cùng với văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong, MR&Partners đã củng cố đội ngũ chuyên gia mới để phục vụ khách hàng hàn quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Indonesia.
Cùng với việc xây dựng vững chắc mối quan hệ đối tác với văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) Keumseong, định hướng đến các doanh nghiệp và doanh nhân Hàn quốc, với tư cách là văn phòng luật được yêu mến tại Indonesia, MR&Partners sẽ xây dựng chỗ đứng của mình một cách vững chắc.