Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong

Văn phòng luật
(trách nhiệm hữu hạn)
KeumSeong,
văn phòng luật tiên phong
đầu tư vào Indonesia

Indonesia với vị thế là cường quốc đứng thứ 4 về dân số trên thế giới, dạo gần đây là quốc
gia đang tăng cường giao lưu với Hàn Quốc trên các lĩnh vực đa dạng như văn hóa, chính trị, kinh tế.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tiến hành đầu tư vào Indonesia một cách tích cực, theo đó giữa Hàn Quốc và Indonesia hình thành mối quan hệ về pháp luật đa dạng và tất nhiên việc hình thành các mâu thuẫn về luật pháp cũng đang gia tăng theo

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeoung đã tiến hành nghiên cứu việc đầu tư nước ngoài tập trung vào xu thế quốc tế hóa của thị trường luật và đến tháng 4 năm 2016 kết hợp với văn phòng luật (MR&Partners) của Indonesia, thông qua việc mở văn phòng mới, đã chính thức tiến vào thị trường kinh tế năng động Indonesia

Để có cung cấp các dịch vụ mang tính hệ thống văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) Keumseong đã thành lập hội đồng tư vấn "Indonesia desk" gồm các luật sư Hàn Quốc và Indonesia giàu kinh nghiệm và thành thạo ngôn ngữ, kinh tế, luật pháp của 2 nước. Thêm vào đó luật sư của văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) Keumseong (luật sư Lee Hae Wang) hiện đang thường trú tại Indonesia đã đang giải quyết đa dạng các vụ việc, vấn đề.

  • Phát triển nguồn lực Indonesia của các doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Đầu tư·Phát triển bất động sản
  • Trung gian, tư vấn về các hợp đồng kinh doanh
  • Thông qua điều tra, phân tích các quy chế, chính sách pháp luật đầu tư cho người nước ngoài tại Indonesia, hình thành lên danh mục vốn đầu tư để đạt được mục đích đầu tư
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến pháp luật như tố tụng hoặc hòa giải các vấn để tranh chấp phát sinh

Văn phòng luật KeumSeoung đang tiến hành tư vấn một cách nhanh chóng chính xác, trung gian cho các doanh nghiệp Hàn Quốc về vấn đề phát triển tài nguyên, phát triền và đầu tư bất động sản và các hợp đồng kinh doanh. Thông qua việc điều tra và phân tích các pháp lệnh và quy chế liên quan đến luật đầu tư cho người nước ngoài của Indonesia văn phòng cũng cung cấp các dịch vụ luật pháp liên quan đến tố tụng và hòa giải các vấn đề tranh chấp phát sinh và hình thành danh mục đầu tư thích hợp và tốt nhất cho việc đạt được mục đích đầu tư cho người nước ngoài tại Indonesia.

Trong tương lai văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong với tư cách là văn phòng luật tốt nhất sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp các dịch vụ tốt nhất với tinh thần tích cực và năng nổ thông qua việc hợp tác nghiệp vụ với văn phòng luật ở Indonesia. Theo đó tiến tới thị trường luật quốc tế của các nước khu vực Châu Á khác hoặc thị trường Trung Đông, với tư cách là văn phòng luật tiên phong văn phòng hứa sẽ làm hết sức mình để phát triển văn phòng luật quốc tế tốt nhất của Hàn Quốc.