Giới thiệu Giới thiệu thành viên Lĩnh vực hoạt động chính
Lĩnh vực hoạt động > Tố tụng thông thường

Các luật sư của văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong đang nỗ lực không ngừng để mang lại kết quả tốt nhất cho các vụ kiện được tiến hành.

Dân sự

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong đại diện cho khách hàng mọi giai đoạn từ lúc xuất hiện tranh chấp, biện luận kiện chính cho đến khi tiến hành thi hành án.

 • - Xem xét hợp đồng
 • - Tố tụng bảo toàn tài sản (tịch thu, phong tỏa tài sản)
 • - Tố tụng yêu cầu thi hành hoản trả nợ
 • - Tố tụng yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả khoản thu không chính đáng
 • - Tố tụng hủy bỏ tẩu tán tài sản
 • - Tố tụng vô hiệu hóa xác nhận

Hình sự

Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong thi hành nghiệp vụ từ giai đoạn điều tra đến khi ra phán quyết hình sự, chúng tôi nỗ lực hết sức mình để quý khách hành không nhận những hình phạt oan uổng.

 • - Trình bản kiến nghị và tham dự vào quá trình điều tra
 • - Đại diện khởi kiện hình sự
 • - Kiểm tra tính hợp lệ của lệnh triệu tập và tính hợp pháp của lệnh bắt giữ
 • - Tiến hành biện hộ trên phiên tòa khởi tố hình sự

Hành chính

Khi cơ quan hành chính từ chối phê duyệt hoặc cấp phép một cách phi lý hay trường hợp quý khách hàng bị đánh thuế nghĩa vụ vô lý, văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong tiến hành đại diện cho quý khách hàng tố tụng yêu cầu hủy bỏ các quyết định hành chính không chính đáng đó

 • - Hoãn thi hành án
 • - Khiếu nại các loại và phán quyết hành chính
 • - Tố tụng vô hiệu hóa xác nhận, các loại tố tụng hủy bỏ
 • - Tố tụng tăng giảm tiền bồi thường đất

Gia đình

Ly hôn – quyền làm cha mẹ - quyền nuôi dưỡng,... trong gia đình có thể phát sinh những vấn đề tranh chấp liên quan đến luật pháp, Văn phòng luật (trách nhiệm hữu hạn) KeumSeong đại diện cho quý khách hàng nói lên quan điểm của quý khách hàng để có thể giảm thiểu những tổn thương mà quý khách hàng phải chịu trong hôn nhân.

 • - Ly hôn thỏa thuận và ly hôn nhận phán quyết
 • - Tố tụng yêu cầu tiền bồi thường và yêu cầu phân chia tài sản sau khi ly hôn
 • - Tố tụng liên quan đến việc chỉ định quyền nuôi dưỡng và quyền làm cha mẹ
 • - Tố tụng xác nhận con ruột và tố tụng phủ nhận quyền thân sinh
 • - Tố tụng liên quan đến việc nhận con nuôi – hủy việc nhận con nuôi